I gamla tider kallade man till rådslag genom att blåsa signaler i ett sånt här horn. Vi fick alla pröva på att kalla till samling. Det var demokrati på “riktigt”.
Här i Guernika samlades man runt det gamla trädet, som inte längre lever, men man har byggt ett skydd runt och över det. Man har också planterat ett nytt fredsträd.
Trädet har ett mycket starkt symbolvärde i Baskien.