Ur Wikipedia:
Bron är världens äldsta transportbro och uppfördes 1893. Den knyter ihop de två städerna, Portogalete och Las Arenas, samtidigt som sjöfarten kunde pågå oavbrutet till och från Bilbaos hamn utan att enorma strukturer med långa ramper behövde byggas.

Under spanska inbördeskriget avbröts trafiken på bron under fyra år, och den övre sektionen sprängdes. 2006 blev bron ett världsarv.

Bron är 164 meter lång och gondolen kan transportera sex bilar och 10-tals passagerare på en och en halv minut. Var åttonde minut avgår en ny gondol, dygnet runt.

Vi åkte med gondolen, lite pirrigt var det allt!